Wat is een blokketen? Om Ethereum goed te kunnen begrijpen is het handig om te weten wat een blokketen, in het Engels een blockchain, nu eigenlijk precies is. De blokketen is een moderne technologie waarmee transacties kunnen worden geregistreerd. Het is dus eigenlijk een groot register, maar in tegenstelling tot de meeste registers is de blokketen openbaar. Dat wil zeggen dat iedere computer toegang tot het register heeft, en hierdoor kan een transactie nooit dubbel worden uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om dezelfde bitcoin twee keer uit te geven, of om de eigendomsakte van een huis op twee verschillende eigenaren te zetten. Het gebruik van een blokketen maakt daarmee derde partijen, zoals een bank of een notaris, overbodig omdat de controle op de transactie al door de blokketen zelf wordt gedaan.

Verschillende transacties bij blokketen

De blokketen registreert dus transacties, waarbij al snel gedacht wordt aan de overdracht van financiële middelen. Een transactie is echter veel meer dan dat; ook het downloaden van een bestand is een transactie, net als bijvoorbeeld het versturen van een email. Zodra er informatie van de ene computer naar een andere gaat kun je eigenlijk al spreken van een transactie. In de praktijk komt het er dus op neer dat vrijwel alles wat je in de virtuele wereld doet als een transactie bestempeld kan worden. Met de komst van Ethereum is er een nieuwe manier ontstaan voor het registreren van al die transacties, en dat is vooral voor de financiële sector een veelbelovende ontwikkeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *