Het Ethereum platform maakt ook gebruik van de blockchain technologie zoals Bitcoin. Maar wat Bitcoin doet voor betalingen, doet Ethereum voor programmering en gegevensverwerking. Het gebruikt daarvoor zijn eigen versie van de blockchain technologie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *