Uiteindelijk kan Ethereum ook bij het grotere publiek van nut zijn. Hoewel de technologie nu nog niet zover is, kan Ethereum op termijn bijvoorbeeld een concurrent worden voor Facebook of Google. Dit soort bedrijven slaan alle transacties momenteel op hun eigen servers op. Als dat via de blokketen-technologie niet meer nodig is, zou er een decentraal register ontstaan dat niet te kraken is. Ontwikkelaars experimenteren inmiddels ook met Ethereum voor de ontwikkeling van opslagdiensten, sociale netwerken en apps. Dankzij de miljoeneninvesteringen van grote bedrijven zoals IBM en Samsung, kan Ethereum het maken van apps op basis van blokketen-technologie een stuk eenvoudiger maken. Zo kan Ethereum uiteindelijk de basis zijn voor een veelheid aan toepassingen, waar ook het grote publiek zijn voordeel mee kan doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *